Acil Servis

Acil Servis

Hizmet kalitesinde aynı standardı koruyabilen acil sağlık hizmeti departmanıdır.
Tıp merkezimiz Acil Servis birimine gelen her hasta acil bakım alanına alınmakta, ilk anda Acil Servis uzmanı ve hemşireler tarafından görülerek gerekli girişimde bulunmaktadır. Durumu değerlendirilen hastanın uygun tetkik ve tedavisi yapılıp gerekiyorsa    ilgili branş uzmanı çağırılmaktadır.

 

Acil servisimiz mesai saatlerinde hizmet vermektedir.

Bölüm Doktorlarımız

BESLENME VE DİYET

BESLENME VE DİYET

Tıp merkezimizde Beslenme ve Diyet Polikliniği olarak; yaşam süreciniz içerisinde bebeklikten yaşlılık dönemine kadar bireysel anlamda ihtiyaç duyulan her dönemde kaliteli beslenme danışmanlığı hizmetini diyetisyenimiz eşliğinde sizlere sunmaktayız.

Hastanemiz beslenme ve diyet bölümü sizlere Poliklinik, Klinik ve Toplu Beslenme olmak üzere üç ayrı alanda hizmet vermektedir.

Gerekli durumlarda hasalarımıza beslenme eğitimleri hastanemiz bünyesinde verilmektedir. Polikliniklerimizde beslenme ve diyetetik bölümümüzün verdiği hizmetler şunladır:

Obezite (Şişmanlık)

Hastalıklarda Diyet Tedavisi ( Diyabet, Kalp Damar Hastalıkları, Karaciğer-Böbrek Hastalıkları, Kanser Ve Diğer Hastalıklar)

Çocukluk Çağı Şişmanlığı

Çocuk Beslenmesi

Zayıflık

Gestasyonel Diyabet

Gebelik Ve Emzirme Dönemi Beslenme

Sporcu Beslenmesi

Vejetaryen Beslenme

Bölüm Doktorlarımız

Pol-foto
Seda PINAR
Diyetisyen Doktor Sayfası

ÇOCUK HASTALIKLARI

ÇOCUK HASTALIKLARI

Çocuk Sağlığı ve Hastaları Polikliniğinde 0-15 yaş arası çocukluk çağını ilgilendiren hastalıklar bulunmaktadır. Çocuklarımızın doğumundan itibaren gerekli tüm takiplerin yanısıra ayaktan ve yatarak tedavileri gerçekleşmektedir.

ÇOCUK POLİKLİNİĞİMİZDE VERDİĞİMİZ HİZMETLER

Çocukluk Çağı Hastalıkları (Genel Pediatri)
Büyüme Gelişme Takibi
Çocuk Acil Polikliniği
Çocukluk Çağının Enfeksiyon ve Döküntülü Hastalıkları
Astım ve Alerjik Hastlaıklar
Yenidoğan Bakım Ünitesi
Beslenmenin Düzenlenmesi
Aşı Takibi

Bölüm Doktorlarımız

Pol-foto
ERDİNÇ GÖZCÜ
ÇOCUK HASTALIKLARI UZMANI Doktor Sayfası

DAHİLİYE

DAHİLİYE

Dahiliye Bölümü, genellikle hastalıkların teşhislerinin konulduğu, gerekli olanların ihtisas kliniklerine sevk edildiği, hastalarımızın ilk başvurduğu bölümümüzdür. Dahiliye uzmanı hekimlerimiz almış oldukları eğitime uygun olarak hastalarının primer tıp hizmetlerini de yürütmekte, daha uzun ve sağlıklı bir yaşam için öneriler ve tavsiyelerle hastalarımızın yaşam kalitesine katkıda bulunmaktadırlar.

İç Hastalıkları Ünitesi’nin alanına giren temel hastalıklar:

– Akciğer hastalıkları (astım, kronik bronşit vb.) tanı ve tedavisi
– Alerjiler
– Sindirim sistemi hastalıkları (reflü, gastrit, ülser, kolit, ishal)
– Endoskopi / Kolonoskopi girişimleri aracılığıyla tanı ve tedavi
– Diyabet (şeker) hastalığı tanı ve tedavi
– Karaciğer, safra kesesi hastalıkları tanı ve tedavisi
– Kansızlık ve kan hastalıkları tanı ve tedavisi
– Endokrinoloji (tiroid, böbreküstü bezi, hipofiz ve hastalıkları)
– Hipertansiyon
– Metabolik hastalıklar ve obezite
– Romotolojik hastalıklar ve obezite
– Romotolojik hastalıklar (artrit, romatizma, kas, iskelet sistemi hastalıkları)
– Nefrolojik hastalıklar (böbrek hastalıkları)

Bölüm Doktorlarımız

Pol-foto
GÜRBÜZ PERKTAŞ
İÇ HASTALIKLARI UZMANI Doktor Sayfası

GENEL CERRAHİ

GENEL CERRAHİ

GENEL CERRAHİ

Bölüm Doktorlarımız

Pol-foto
ERAY NEDİM ILICAK
GENEL CERRAHİ UZMANI Doktor Sayfası

GÖZ HASTALIKLARI

GÖZ HASTALIKLARI

4 ana muayene, refraksiyon (kırma kusuru-gözlük) otorefraktometre (bilgisayar) ile, saydam vasatlar muayenesi (biyomikroskop) ile göz dibi muayenesi ve göz tansiyon muayeneleri yapılmaktadır. Her türlü yabancı cisim ekstraksiyonu, yanıklar, travmalar, iltihabi olayların tedavileri, küçük cerrahi yanında şaşılık, katarakt, glokom cerrahisi uygulanmaktadır. Göz kliniğimizde renkli renksiz, yumuşak sık değiştirilen (günlük-aylık) lens uygulaması yapılmaktadır.

KATARAKT
Göz içindeki doğal merceğin(lens) görmeyi düşürecek şekilde şeffaflığını kaybederek bulanıklaşmasıdır. Sıklıkla 60 yaşın üzerindekilerde görülür. Katarakt nadiren doğuştan olabilir. Katarakt ayrıca uzun süreli kortizonlu ilaçlar kullananlarda, göz yaralanmalarından sonra da görülür. Şeker hastalarında daha erken yaşlarda görülür.

Hastanemizde tüm katarakt ameliyatları dünyadaki en son teknolojik cihazlarla, FAKO yöntemiyle ve CE onaylı katlanabilir göz içi mercekleri (IOL) kullanılarak yapılmaktadır. Ameliyat sonrası hastanede yatmak gerekmemektedir.

ŞAŞILIK
Erken teşhis edilmesi gereken önemli bir hastalıktır. Uygun tedavi yapılmadığı zaman ileri yaşlarda kalıcı tembellik yapabilmektedir. Kapatma, gözlük, egzersiz ve ilaç tedavileri dışında cerrahi gerektirenlerde genel anestezi altında şaşılık düzeltmesi etkili bir şekilde yapılmaktadır.

GÖZYAŞI KANALI TIKANMASI
Sulanma ve çapaklanma bulunan çocuklarda öncelikle masaj ve ilaç kullanımı tercih edilmekte, bunlara cevap elde edilemezse ve özellikle çocuğun yaşı 1in üzerindeyse hafif genel anestezi altında sonda ve lavaj işlemi uygulanmaktadır.

GÖZ TANSİYONU
Hastalara erken devrelerinde ilaçla tedavi yapılmaktadır. 2 veya 3 ilaç birden kullanıldığı halde göz tansiyonunun düşürülemediği hastalarda ameliyat seçeneği tercih edilmektedir. Göz tansiyon ameliyatı, hastaneye yatmayı gerektirmeyen, kısa süren, iyileşmesi hızlı olan ve sonuçları oldukça başarılı olan bir tedavidir.

Bölüm Doktorlarımız

Pol-foto
ERDOĞAN KASNAKLI
GÖZ HASTALIKLARI Doktor Sayfası

KADIN HASTALIKLARI

KADIN HASTALIKLARI

Marmara Hastanesi Kadın Hastalıkları – Doğum Ünitemizde gerçekleştirilen doğumlarla yılda 1000 den fazla ailenin anne-baba olma sevincine ortak olmaktayız. Ayrıca, pek çok Jinekolojik Operasyon ile kadınlarımızın sağlığına kavuşmalarında pay sahibi olmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Hastalık ortaya çıkmadan önce önüne geçilmesinin tedavi edilmesinden daha önemli olduğu bilinciyle koruyucu hekimlik çalışmalarına ağırlık verilmekteyiz. Bu amaçla 30 yaşını geçen her kadının yılda en az bir kez jinekolojik muayene olmasını ve rahim ağzı kanseri taraması için PAP smear yaptırmasını önermekteyiz. Hastanemizde normal ve riskli gebeliklerin takibi de yapılmaktadır. 4 boyutlu, renkli Doppler ultrason cihazları ile anne karnındaki bebeğin anatomik yapısı detaylı olarak incelenebilmektedir.

Hastanemizin Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümünde, Kadın Hastalıkları ve Doğum ile ilgili bütün tedaviler modern standartlarla uygulanmaktadır.

Rutin jinekolojik muayene ve periyodik kontroller

Gebelik takipleri ve ilgili bütün tetkikler, (USG, 2li ve 3lü tarama testleri vs.)

3 Boyutlu ve 4 Boyutlu Ultrasonografi (renkli ultrason)

2.düzey obstetrik ultrasanografi

Fetal girişimler (amniyosentez,kordosentez)

Kanser taramaları (smear-lab)

Her türlü jinekolojik operasyon (açık veya kapalı / endoskopik)

Doğum Kontrol Yöntemleri (Rahim içi araç, kolda deri altı, implant, tüplerin bağlanması, doğum kontrol iğneleri ve hapları)

Lokal veya Genel Anesteziyle Kürtaj

Menopoz Polikliniği

Epidural (Ağrısız Doğum)

IUI (AŞILAMA)

Jinekolojik endokrinoloji, infertilite (kısırlık) tedavisi, hormon bozuklukları tedavileri yüksek hasta memnuniyeti sağlanan diğer alanlardır.

Bölüm Doktorlarımız

Pol-foto
ÖZGÜR BARIŞ GÜL
KADIN HASTALIKLARI Doktor Sayfası

KULAK BURUN BOĞAZ

KULAK BURUN BOĞAZ

Kulak Burun Boğaz Kliniğinde teknolojiye dayalı en ileri tanı ve tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Kulak-Burun-Boğaz poliklinik muayenelerinde Endoskopik ve Mikroskopik muayene yöntemleri kullanılmakta olup işitme ve denge sistemi hastalıklarının tanısına yönelik tetkikler bölüm bünyesinde gerçekleştirilmektedir.

Bölüm Doktorlarımız

Pol-foto
ATTİLA YÜKSEL
KBB Doktor Sayfası

NÖROLOJİ

NÖROLOJİ

NÖROLOJİ

Bölüm Doktorlarımız

ORTOPEDİ

ORTOPEDİ

Eklem, kemik yani iskelet sisteminin her türlü hastalık ve yaralanmalarının tanı, tedavi, ve rehibilitasyonu ile ilgilenir.Görüntüleme yöntemleri ve ameliyathane koşulları açısından teknolojik donanıma sahip olan hastanemizde,Ortopedi ve Travmatoloji alanında konservatif (ameliyat dışı) ve cerrahi tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Multidisipliner yaklaşım gerektiren hastalıklarda ise, ilgili tüm diğer bölümlerle sıkı bir dayanışma ve işbirliği içinde, hastalıklara en uygun tedavi planlamakta ve gerçekleştirilmektedir. Kliniğimizde operasyonlar sonrası ortaya çıkabilecek her türlü sorunun önlenmesi veya giderilmesi açısından, deneyimli sağlık personeli ve tam donanımlı bir yoğun bakım ünitesi bulunmaktadır.

Bölüm Doktorlarımız

Pol-foto
HASAN GÜZ
ORTOPEDİ Doktor Sayfası

PSİKOLOG

PSİKOLOG

Psikoloji birimimiz hastalar için bireysel danışmanlık, aile/çift danışmanlığı, çocuk ve ergen danışmanlığı hizmeti sunmaktadır. Danışmanlık hizmeti 1 saatlik seanslar halinde uygulanmaktadır. Uygulanacak olan program gizlilik ve sınır prensipleri dahilinde danışan kişiye etraflıca açıklanır.

ÇOCUK ve ERGEN DANIŞMANLIĞI

– Uyum Ve Davranış Bozuklukları

– Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu

– Öğrenme Bozuklukları

– Anksiyete (Kaygılar)

– Korkular

– Depresyon

– Öfke Nöbetleri

– Alt Islatma

– Parmak Emme-Tırnak Yeme

– İnatçılık

– Kardeş Kıskançlığı

– Okul Korkusu (Fobisi)

– Akran İlişkilerinde Sorunlar

– Boşanmış Ailelerde Çocuk Psikolojisi Ve Eğitim Alanlarında Destek Hizmetleri

YETİŞKİN DANIŞMANLIĞI

– Depresyon

– Obsesif Kompulsif Bozukluk (Takıntı – Zorlantı Bozukluğu)

– Post Travmatik Stres Bozukluğu

– Panik Atak

– Fobi

– Sosyal Fobi

– Performans Kaygısı

– Yaygın Anksiyete Bozukluğu

– Uyku Bozuklukları

– İlişki Sorunları

AİLE ve EVLİLİK ( ÇİFT ) DANIŞMANLIĞI

– Evlilik Öncesi Danışmanlık

– Evlilik Danışmanlığı

– Boşanma Ya Da Ayrılık Süreci Danışmanlığı

PSİKOLOJİK DEĞERLENDİRME ( TEST ) HİZMETLERİ

0-6 YAŞ TESTLERİ ( OKUL ÖNCESİ GRUBU )

– AGTE (Ankara Gelişim Tarama Testi)
– Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi
– Frankfurter Dikkat Testi
– Gessel Gelişim Figürleri Testi
– Frostig Görsel Algı Testi
– Peabody Alıcı Dil Testi
– Aile Çiz Testi

– Goodenough-Harris İnsan Resmi Çizme Testi

– Draw A Person Testi

6-13 YAŞ TARAMA TESTLERİ ( İLKÖĞRETİM GRUBU )

– WISC-R (Weschler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği)
– Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi

– Frostig Görsel Algı Testi

– Benton Göresel Bellek Testi

– Burdon Dikkat Testi
– Öğrenme Süreçleri Testleri

– Beier Cümle Tamamlama Testi

– Goodenough-Harris İnsan Resmi Çizme Testi

– Çocuk Depresyon Öleçeği
– Durumluluk Sürekli Kaygı Envanteri

YETİŞKİN TESTLERİ

– MMPI ( Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri )

– Benton Göresel Bellek Testi

– Burdon Dikkat Testi

– Beier Cümle Tamamlama Testi

Bölüm Doktorlarımız

Pol-foto
Fatma Özge ÇELİK
Psikolog Doktor Sayfası